• Imprimeix

Dades estadístiques

Infografia Administració de justícia 2015

Activitat judicial
Els òrgans judicials de Catalunya van gestionar durant l'any 2015 un total de 1.283.333 assumptes. Els assumptes gestionats, per jurisdiccions, es distribueixen així:
- Penal: 923.281
- Civil: 275.129
- Social: 63.792
- Contenciosa: 21.131

Litigiositat
La taxa de litigiositat de Catalunya va ser de 164,6 per 1.000 habitants.

Recursos
A Catalunya el 2015 hi ha 613 òrgans judicials i 898 jutjats de pau. Quant a la ràtio de jutges per habitant, és de 10,8 jutges per 100.000 habitants; pel que fa a la ràtio d'habitants per òrgans judicials, és de 12.248 habitants i en el cas de jutjats de pau, 3.348 habitants.

Serveis de suport
Els equips d'assessorament tècnic en l'àmbit de família han rebut l'any 2015 1.968 peticions de les quals s'han resolt 1.826.

S'han atès 742.381 consultes a les oficines d'atenció al ciutadà de l'Administració de justícia, 61.924 de les quals eren sobre l'estat de tramitació dels expedients, assenyalaments i citacions; 56.202 sobre la ubicació d'òrgans judicials i 34.893 sol·licitaven aclariments sobre documents.

Assistència jurídica gratuïta
El pressupost executat per a l'assistència jurídica gratuïta per al 2015 va ser de 59 milions d'euros, amb una despesa mitjana per habitant de 7,86 euros. D'altra banda, les comissions d'assistència jurídica van resoldre 158.932 assumptes al llarg de l'any.

Peritatges i traduccions
L'any 2015 es van fer 25.254 interpretacions, 24.759 peritatges i 8.151 traduccions.

Data d'actualització:  21.07.2016