Per una Administració de justícia oberta, àgil i eficaç

Millorar el servei que l'Administració de justícia ofereix a la ciutadania és una prioritat. Per aquest motiu s'estan renovant les infraestructures judicials, els sistemes informàtics i l'organització de l'oficina judicial a fi d'aconseguir una justícia més oberta, capaç de donar servei a la ciutadania amb major agilitat, qualitat i eficàcia.