• Imprimeix

Sistema e-justícia.cat

És l'instrument que homogeneïtza les tasques de l'Administració de justícia, alhora que permet les connexions telemàtiques amb les altres administracions i registres públics, els professionals del dret i també amb els ciutadans.

Tots els mòduls, aplicacions, programes i serveis que es descriuen en aquestes pàgines, formen part del sistema e-justícia.cat, que és propietat del Departament de Justícia.

Oferiment del sistema e-justícia.cat

El Departament de Justícia posa a disposició de qualsevol comunitat autònoma, organisme o entitat amb competències en l'àmbit de l'Administració de justícia, tota la informació que els interessi relacionada amb el desenvolupament i implementació del sistema e-justícia.cat i dels mòduls que el componen.

El Departament de Justícia resta a disposició de qui pugui estar-hi interessat per compartir tota iniciativa o col·laboració d'aportació tecnològica en l'àmbit de l'Administració de justícia.

Dades de contacte

Podeu adreçar al Departament de Justícia qualsevol consulta, dubte, aclariment o possible col·laboració a través del formulari de contacte en línia.

Característiques d'e-justícia.cat

Un dels avenços que vertebra aquest projecte és l'expedient digital, que permet la transmissió telemàtica de dades i documents. D'aquesta manera els professionals que tinguin relació amb els òrgans judicials poden presentar escrits i demandes i rebre notificacions telemàticament. A més, s'aconseguirà que qualsevol ciutadà pugui dirigir-se a un òrgan judicial per rebre informació de forma instantània o realitzar tràmits senzills que no requereixin la seva presència. La via telemàtica també permet connectar els òrgans judicials amb les entitats externes amb qui han de tenir relació (policia, hospitals, centres penitenciaris, registres públics, etc.).

El sistema e-justícia.cat s'articula en diferents mòduls per poder adaptar-se a diversos models organitzatius. Es pot distingir dos grans grups de mòduls: els funcionals i els instrumentals.

Mòduls funcionals

Ofereixen prestacions per atendre necessitats d'un òrgan judicial, servei, entitat o col·lectiu al servei de l'Administració de justícia.

Entorn tecnològic

Entorn tecnològic del sistema e-justícia.cat

Mòduls instrumentals

Possibiliten el funcionament del sistema e-justícia.cat i fan que actuï com un únic sistema.