• Imprimeix

Jutjats de primera instància i instrucció

Són òrgans unipersonals. L'àmbit territorial d'aquests òrgans és el partit judicial, i la seu és a la capital del partit.

Tenen competències civils i penals. En poblacions amb deu o més jutjats d'aquest tipus, es pot establir la separació entre els jutjats de primera instància (matèria civil) i jutjats d'instrucció (matèria penal).

Les competències més importants en matèria civil són les següents:

  • En primera instància, els judicis que la llei no atribueix a altres jutjats o tribunals.
  • Els actes de jurisdicció voluntària (en els quals no hi ha controvèrsia entre parts) previstos a la llei.
  • Els recursos que estableix la llei contra les resolucions dels jutjats de pau del partit.

Les competències més importants en matèria penal són les següents:

  • La instrucció de les causes per delicte l'enjudiciament de les quals correspon a les audiències provincials i als jutjats penals.
  • Els judicis de faltes, tret dels que corresponen a la competència dels jutjats de pau.
  • Els recursos que estableix la llei contra les resolucions dictades pels jutjats de pau del partit.
Data d'actualització:  19.01.2011