• Imprimeix

Ministeri Fiscal

El Ministeri Fiscal està integrat pels òrgans següents: Fiscal General de l'Estat, Consell Fiscal, Junta de fiscals de sala, Junta de fiscalies superiors de les comunitats autònomes, Fiscalia del Tribunal Suprem, Fiscalia del Tribunal Constitucional, Fiscalia de l'Audiència Nacional, fiscalies especials, Fiscalia del Tribunal de Comptes (es regirà pel que disposa la Llei orgànica d'aquest Tribunal), Fiscalia Jurídicomilitar, fiscalies de les comunitats autònomes, fiscalies provincials i fiscalies d'àrea.

En l'àmbit de Catalunya, els òrgans del Ministeri Fiscal són la Fiscalia Superior de Catalunya, les fiscalies provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i les fiscalies d’àrea de Sabadell, Granollers, Terrassa, Manresa-Igualada, Mataró-Arenys de Mar i Vilanova i la Geltrú-Gavà.

La seu de la Fiscalia Superior de Catalunya és a Barcelona i les seus de les fiscalies provincials són a la capital de província corresponent.

Tot i que la seu principal és a les capitals provincials, quan pel nombre d’assumptes, el nombre d’òrgans judicials o la creació d'una secció de l'Audiència Provincial en una seu diferent a la capital, es poden crear les fiscalies d’àrea o les seccions territorials. Les fiscalies d’àrea prenen el nom de la localitat o municipi on estiguin ubicades.

Les fiscalies d’àrea i les seccions territorials són creades pel Ministeri de Justícia, a proposta del fiscal general de l’estat, oït el Consell Fiscal i previ informe de l’òrgan competent de la comunitat autònoma. Tanmateix, el fiscal superior de la comunitat autònoma, un cop escoltats els fiscals en cap provincials,   pot proposar al fiscal general de l’estat la creació de fiscalies d’àrea o seccions territorials en l'àmbit del seu territori. També hauran de comptar amb l'informe previ de l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

 

Personal adscrit a les fiscalies

La carrera fiscal està integrada per diverses categories de fiscals, que formen un cos únic organitzat jeràrquicament.

Els fiscals s'organitzen en tres categories. La primera categoria és la de fiscals de sala del Tribunal Suprem, equiparats als magistrats del Tribunal Suprem. La segona categoria és la de fiscals, equiparats a magistrats. La tercera és la d'advocats fiscals, equiparats als jutges.

Les destinacions de fiscal superior de comunitat autònoma, de fiscal en cap de l'Audiència Provincial i la de fiscal en cap d'àrea han de ser proveïdes per fiscals
de la segona categoria. Pel que fa a la resta de destinacions de fiscals, la plantilla orgànica fixa la categoria necessària per tal de proveir-les.

Data d'actualització:  25.07.2016