• Imprimeix

Els indicadors de la Comissió Europea sobre la justícia

La Comissió Europea va presentar el 10 d’abril els indicadors de justícia corresponents a 2017.

20/04/2017 08:04

La Comissió Europea va presentar l'EU Justice Scoreboard corresponent a l'any 2017. Es tracta del quadre d’indicadors de justícia que  presenta anualment la Unió Europea (UE) i que enguany s'ha elaborat amb dades recollides entre els anys 2010-2015.

Aquest indicadors permeten fer una anàlisi comparativa de la qualitat, la independència i l'eficiència dels sistemes judicials dels estats membres de la UE, així com de la confiança que tenen ciutadans i empreses en la independència de tribunals i jutges.

En un context en què el Govern critica la judicialització de la política és important tenir en compte els resultats d’aquest informe. Una majoria d’enquestats a Espanya tenen sensació d’ingerència o pressions per part dels governs o d’interessos econòmics. Gairebé un 60% dels ciutadans perceben la independència judicial com a dolenta o molt dolenta i un 49% ho atribueixen a les ingerències de la classe política als tribunals.

L'informe també conclou que Espanya és un dels països on més es triga a resoldre un cas. Així mateix, és rellevant la dada sobre la durada dels procediments mercantils, que les empreses consideren excessiva. Aquest fet és significatiu per als inversors en el moment de decidir si inverteixen o no a Catalunya.

L’EU Justice Scoreboard proporciona dades objectives, fiables i comparables sobre la qualitat, independència i eficiència dels sistemes de justícia dels estats membres. Són, per tant, dades que cal tenir en consideració per aplicar les reformes necessàries en els sistemes judicials i poder prestar una justícia més efectiva tant per a la ciutadania com per a les empreses. Així, doncs, per a la Generalitat, a qui correspon l’administració i la modernització de la justícia, és una informació rellevant per poder aplicar mesures de millora.

EU Justice Scoreboard