• Imprimeix

Informe sobre l’estat de l’Administració de justícia a Catalunya

17/05/2017 00:05

El dilluns 15 de maig es va presentar el primer Informe sobre l’estat de l’Administració de justícia a Catalunya, que elabora la Càtedra UAB-CICAC (Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya) “Observatori social i econòmic de la Justícia”, creada el gener del 2015.

L’informe pretén oferir una anàlisi completa del funcionament de l’Administració de justícia a Catalunya, i proposa un sistema d'avaluació propi que ha de permetre conèixer anualment la situació i evolució de l'esmentada Administració, amb la voluntat de contribuir en la millora del servei públic.

L’Informe es tanca amb unes conclusions que recullen les principals reflexions d'aquest treball sobre l'avaluació de l'Administració de justícia, i entre d’altres destaca: l'increment dels recursos humans (l’any 2015 va créixer el nombre de jutges i magistrats per cada 100.000 habitants); el decrement de la litigiositat (l’any 2015 es va reduir en un 6 % respecte del 2014); el decrement de la pendència i la productivitat (l’any 2015 es van resoldre més assumptes dels que es van ingressar però el nombre d’assumptes resolts per jutge o magistrat acumula una caiguda del 25,8% en els darrers sis anys), i l'alta valoració de la qualitat jurídica de les sentències (amb una nota de 3,4 sobre 5).

Informe sobre l’estat de l’Administració de justícia a Catalunya. 2016