• Imprimeix

Participació de l'EATAF al X Congrés (Inter)Nacional de Psicologia Jurídica i Forense

19/06/2017 09:06
L'EATAF al X Congrés (Inter)Nacional de Psicologia Jurídica i Forense

L'Equip d’Assessorament Tècnic en l'Àmbit de Família (EATAF) ha participat, com en edicions anteriors, en el  X Congrés (Inter)Nacional de Psicologia Jurídica i Forense, que s'ha dut a terme a Sevilla, del 25 al 27 de maig.

Una psicòloga i una treballadora social de l’Equip han presentat una comunicació oral amb el títol, “Coparentalitat en famílies en conflicte amb menors de 0 a 6 anys”, en què es destaca la tasca col·laborativa que ha realitzat la comunitat de pràctiques de l’EATAF, dins del Programa Compartim. Aquest producte, amb el qual s’hi treballa des de l’any passat, està centrat en el disseny d’una guia per orientar als diferents agents que intervenen en processos de família en la instància judicial (advocats, jutges, fiscals, etc.), per tal que puguin disposar d’unes nocions generals dels factors evolutius que cal tenir en compte durant la primera infància, concretament, quan cal pensar en diferents organitzacions familiars, posteriors a la ruptura, en famílies en conflicte.

Com ja és habitual, el congrés ha comptat amb diverses àrees d’especialització dins la psicologia forense (jurisdicció penal, penitenciària, violència de gènere, victimologia, família, etc.), en les quals han participat professionals de l’àmbit nacional i internacional.

L’Equip d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de la Família
L’EATAF és un equip multidisciplinari, format per psicòlegs i treballadors socials, que emet informes per als jutjats de Catalunya en assumptes de família, amb l'objectiu de facilitar la presa de decisions judicials i garantir el millor interès dels infants i adolescents, tot promovent, alhora, la reflexió entorn la nova realitat familiar.

Durant l’any 2016 ha rebut un total de 1.937 sol·licituds d’informe dels diferents òrgans judicials de Catalunya i ha resolt 1.906 assumptes, 1.474 dels quals amb l’emissió d’un informe i 432 tancats per altres motius (suspensió judicial, no compareixença dels interessats, etc.). S’ha estabilitzat la demanda respecte l’any 2015, resultant un augment  del 23% de sol·licituds  durant el període 2013-2016. Pel que fa a la resolució d’assumptes l’últim any ha augmentat lleugerament i  persisteix un alt volum d’assumptes en execució.

A la memòria d’activitat de l’any 2016 hi ha una anàlisi més detallada de l’activitat realitzada per l’EATAF i de les actuacions més rellevants dutes a terme durant aquest últim any, destacant el pla especial d’actuacions que s’ha portat a terme a Tarragona  i l’esforç realitzat per aquest equip per fer front l’alta demanda i l’augment d’assumptes pendents de resolució, amb uns resultats molt positius.