• Imprimeix

Les incidències a LexNet no generen cap afectació a l’Administració de justícia a Catalunya

31/07/2017 13:07

Les incidències que la setmana passada va patir el sistema del Ministeri de Justícia LexNet no han tingut cap afectació a l’Administració de justícia de Catalunya. Aquesta informació ha estat corroborada amb el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya.

El sistema Lexnet, que permet les comunicacions electròniques entre els professionals del dret i l’Administració de justícia, només s’utilitza als jutjats dels àmbits civil i contenciós administratiu, i exclusivament per a les notificacions adreçades des dels jutjats i les seccions civils de les audiències cap als procuradors (notificacions de sortida).

Els jutjats catalans no disposen de bústies LexNet per rebre demandes o escrits que els professionals del dret adrecen als jutjats, ja que la presentació de demandes i escrits davant dels jutjats a Catalunya es fa exclusivament a través del sistema e-justícia.cat, en un entorn segur, amb certificat electrònic reconegut del professional i amb la inclusió prèvia del professional en el cens corresponent. En cap cas l’enviament electrònic de demandes i escrits cap els jutjats catalans permet l’accés als expedients judicials emmagatzemats a la base de dades de l’Administració de justícia de Catalunya.