• Imprimeix

Guia per a famílies en conflicte amb menors

13/11/2017 09:11

L'any 2010 es va constituir la Comunitat de pràctica (CoP) de l'Equip d'Assessorament Tècnic en l'Àmbit de Família (EATAF) com una aposta clara quant als coneixements i l'experiència tècnica acumulada pels professionals de l'Equip, i amb la ferma creença de la necessitat d'un bon aprenentatge col·laboratiu per a la millora de la tasca encomanada a l'EATAF.

Des de llavors, la CoP ha anat desenvolupant diversos productes, que s'han presentat anualment al CEJFE. Cal destacar la Guia de bones pràctiques en la intervenció amb menors o el decàleg de bones pràctiques de divorci Pares, jo no em separo, i el taller de divulgatiu per a professionals que n'hem desprès, entre ells.

Aquest 2017 l'EATAF ha treballat en un nou projecte, Orientacions per a l’organització de la coparentalitat en famílies en conflicte amb infants de 0- 6 anys, que està relacionat amb la distribució dels temps en organitzacions familiars coparentals en conflicte que tenen fills en aquesta franja d'edat.

La Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, inclou en l'article 233.8 l'establiment de la responsabilitat parental compartida. Si bé cal pensar que cal establir adientment en quins termes aquesta s'ha de dur a terme, per tal de prioritzar l'interès superior dels infants i els adolescents.

Aquest projecte és el resultat de l'estudi dels professionals de l'EATAF entorn de la necessitat d'ajustar les necessitats evolutives dels infants en aquesta franja d'edat quan es tracta de dinàmiques familiars en què hi ha alts nivells de conflicte.

La idea principal és aportar criteris per ajudar/orientar/assessorar els diferents operadors jurídics (magistrats, jutges, fiscals, advocats, famílies, professionals...) en el trinomi coparentalitat/ infants de 0-6 anys/famílies en conflicte. Així, la principal finalitat ha estat que els agents intervinents puguin nodrir-se d'unes nocions preliminars i generals d'allò que pot esdevenir una mala praxi i/o un factor de risc a l'hora de pensar en organitzacions familiars postruptura, pensant especialment en termes de prevenció.

Una aplicació informàtica de la guia estarà disponible per a la ciutadania i els professionals el primer trimestre de 2018.