• Imprimeix

Nomenament de persones idònies de les secretaries dels jutjats de pau de Catalunya

02/07/2018 08:07

El DOGC d’avui publica la nova Ordre sobre el nomenament de persones idònies de les secretaries dels jutjats de pau de Catalunya que substitueix el text de l’Ordre de 28 de maig de 1991, el qual no s’havia modificat formalment des que es va aprovar.

Els canvis normatius durant el període de vigència de l’Ordre que ara es deroga, com ara la creació de les agrupacions de secretaries de jutjats de pau o les successives lleis de procediment administratiu, com la Llei 30/1992 i la vigent actualment 39/2015, feien necessària una revisió en profunditat del procediment per nomenar persones idònies per desenvolupar les responsabilitats de secretaria dels jutjats de pau o del registre civil, en el cas de les agrupacions de secretaries de jutjats de pau.

Igualment, cal destacar el fet que el procediment administratiu s’ha hagut d’ajustar al nou entorn tecnològic, especialment a partir del 2 d’octubre de 2016 amb l’entrada en vigor de la nova norma de procediment que dissenya un horitzó netament telemàtic, al qual no són alienes les corporacions locals que continuen tenint la competència per nomenar persones idònies.

Nota informativa amb els canvis més significatius