• Imprimeix

Entrada en funcionament de l'oficina judicial de Blanes

05/02/2018 12:02

L'oficina judicial, el nou model organitzatiu de l'Administració de justícia a Catalunya, continua el seu desplegament al partit judicial de Blanes amb l'objectiu d'oferir un servei públic de més qualitat.

Avui entren en funcionament les unitats processals de suport directe de primera instància i instrucció (UPSD) així com els serveis comuns processals general (SCPG) i d'execució (SCPE) (Ordre JUS/271/2017, de 26 de desembre).

La nova organització

L'oficina judicial, amb una gran autonomia administrativa i criteris d'organització propis, situa el lletrat de l'Administració de justícia al seu capdavant i allibera el jutge de les tasques de gestió.

La potenciació de la figura del lletrat de l'Administració de justícia millora el suport directe al jutge, enforteix els mecanismes de direcció, facilita la gestió i l'organització dels recursos, i desenvolupa els processos de treball.

Hi ha dos tipus d'unitats: les unitats processals de suport directe (UPSD), que assisteixen directament el jutge en l'exercici de la funció jurisdiccional amb el personal mínim indispensable per dur a terme aquestes funcions, i els serveis comuns processals (SCP), que assumeixen tasques centralitzades de gestió i suport en actuacions derivades de l'aplicació de les lleis processals.

Quant a les TIC, l'objectiu és impulsar l'expedient judicial electrònic i interconnectar els agents jurídics.

Més informació