• Imprimeix

Les comissions d'assistència jurídica gratuïta han resolt un total de 164.375 sol·licituds l'any 2016

L'any 2016, les comissions d'assistència jurídica gratuïta de Catalunya han resolt un total de 164.375 sol·licituds de justícia gratuïta, s'han subvencionat 460.592 actuacions professionals i s'ha pagat un import total de 60,9 milions d'euros

10/05/2017 09:05

A Catalunya, durant l'any 2016, s'han tramitat un total de 164.375 sol·licituds d'assistència jurídica gratuïta, un 4 % més que l'any anterior, i, d'aquestes, s'han resolt favorablement un total de 147.534 peticions de justícia gratuïta. És a dir, s'han atorgat un 89,8 % del total de sol·licituds tramitades.

El volum d'actuacions que han realitzat els professionals ha estat de 460.592: un 64,3 % correspon a l’activitat de l’advocacia i un 35,7 % a la dels procuradors i procuradores de Catalunya.

Per col·lectiu de professionals, els advocats i advocades ha realitzat un total de 296.204 actuacions: 194.629 en actuacions procedimentals de defensa lletrada i 101.575 en matèria d’assistència al detingut.

El volum total d'actuacions compensades als advocats comporta un augment del 3 % respecte a l'any 2015. En línies generals, les actuacions procedimentals representen més de la meitat (65,7 %) de l'activitat professional total, i les assistències, el 34,3 % restant. Des del punt de vista jurisdiccional, l'àmbit penal continua sent el que té més pes sobre el conjunt d'actuacions lletrades (61 %), seguit del civil i matrimonial (21,6 %).

Per col·legis, l'activitat de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona significa gairebé la meitat del total de les actuacions, seguit dels de Girona, Tarragona, Lleida i Sabadell.

Pel que fa a les actuacions de representació dels procuradors, l'any 2016 s'han realitzat un total de 164.388 actuacions, la qual cosa suposa un lleu augment del 0,75 % respecte de l'any 2015. Des del punt de vista jurisdiccional, també en aquest cas la jurisdicció penal és la que té més pes en el total d’actuacions dels procuradors (66,3 %), seguida de la de civil (32,9 %). 

Per col·legis, l'activitat del Col·legi de Procuradors de Barcelona representa més de la meitat del total d'actuacions, seguit dels de Girona, Tarragona i Mataró.

L'any 2016 el Departament de Justícia ha destinat un total de 60.872.375 € a la compensació de les actuacions derivades de la prestació del servei d'assistència jurídica gratuïta, que inclouen: la defensa i les assistències al detingut, les despeses de gestió col·legial i els serveis d’orientació jurídica (SOJ), en el cas dels advocats, i la representació dels beneficiaris i les despeses de gestió col·legial, en els procuradors.

Aquest import implica un augment de la despesa, respecte de l'any 2015, del 3,2 %. 

Més dades sobre l'assistència jurídica gratuïta