• Imprimeix

Els professionals disposaran de les dades dels sistemes d'informació judicial

22/12/2017 07:12

El Departament de Justícia ha signat tres acords de col·laboració amb el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya i l'Il·lustre Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya respectivament sobre la posada a disposició de dades dels sistemes d'informació judicial.

Més informació