• Imprimeix

El Departament de Justícia ha destinat gairebé un milió d'euros l'any 2017 a peritatges judicials

07/05/2018 09:05

El Departament de Justícia ha proporcionat  24.297 peritatges  a l'Administració de Justícia durant l'any 2017, amb un cost de 972.576 euros.

Aquests peritatges judicials són els que ha finançat el Departament, ja sigui perquè la part és beneficiària del dret d'assistència jurídica gratuïta i en l'àmbit penal quan ho han disposat d'ofici el jutge o jutgessa, tribunal o a instància del Ministeri Fiscal.

La majoria d'aquests peritatges, més de 15.000,  s'han realitzat per professionals externs i s'han tramitat segons l'Ordre JUS/419/2009, de 17 de setembre, relativa al pagament de peritatges a càrrec del Departament de Justícia, que estableix, entre d'altres, la tipologia segons l'objecte del dictamen i els preus aplicables. De les sol·licituds tramitades, el nombre més elevat, el 81%, correspon a la categoria de valoració de béns mobles, vehicles, joies i objectes preciosos.

A més d'aquests peritatges, l'equip de perits de la Ciutat de la Justícia ha elaborat 8.529 dictàmens pericials, el més sol·licitat dels quals va ser la taxació i/o valoració de danys a béns mobles, amb el 66%.

El Departament de Justícia també proporciona als òrgans judicials els mitjans perquè tinguin al seu abast  la llista de perits que preveu la Llei d'enjudiciament civil (art. 341 i següents) i els que estan disposats a actuar en els supòsits i condicions de l’Ordre JUS/419/2009.

L'any 2017 un total de 84 col·legis professionals i 48 associacions professionals o entitats anàlogues formaven part d'aquestes llistes, amb un total de 7.424 professionals inscrits.

Més informació

Dades estadístiques

Pagament dels peritatges judicials

Gestió dels llistats de pèrits