• Imprimeix

Dia de la justícia gratuïta

12/07/2018 11:07

Avui és el dia de la justícia gratuïta. Comptar amb les mateixes oportunitats davant un jutge o tribunal esdevé un dret essencial que garanteix la igualtat i satisfà la premissa bàsica del dret a la defensa de tot ciutadà.

A Catalunya, els 14 col·legis d'advocats i els 9 col·legis de procuradors gestionen aquest servei en el seu àmbit territorial, 365 dies l'any 24 hores al dia, i doten els ciutadans dels professionals que els representen i defensen en els seus interessos. Per la seva banda, la Generalitat subvenciona els col·legiats, advocats i procuradors que presten aquest servei públic fonamental.

Assistència jurídica gratuïta

Durant l'any 2017 s'han dut a terme més de 470.000 actuacions de justícia gratuïta amb un cost superior als 62 milions d'euros.