• Imprimeix

Inici del tràmit de justificació de subvencions atorgades als jutjats de pau el 2017

15/03/2018 08:03

El Departament de Justícia va atorgar l'any 2017 el 100% de les subvencions previstes a la Resolució JUS/1153/2017, de 23 de maig, d'atorgament de subvenció als municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau. La quantia total atorgada va ser d'1.574.395€ distribuïda en funció del padró municipal d'habitants que es declara oficial l'1 de gener de cada any i dels centres penitenciaris ubicats al corresponent terme municipal.

Un cop finalitzats els tràmits de verificació amb el Consorci AOC, es posa a disposició de tots els ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau, el Servei JUS/Subvenció jutjats de pau del portal EACAT, per justificar la subvenció rebuda mitjançant un formulari intel·ligent que s'ha d'emplenar amb les dades bàsiques i d'activitat judicial de 2017 i el certificat econòmic que acrediti la destinació de la subvenció atorgada a l'ajuntament. La recepció d'ambdós documents, un cop feta la seva verificació i suficiència, permetrà tramitar l'atorgament de subvenció de la convocatòria de 2018 un cop es publiqui al DOGC la nova Resolució, que ja està en tràmit.  

El termini per presentar la justificació finalitza el 30 d'abril de 2018. 

Per a qualsevol informació o aclariment podeu consultar l'enllaç Subvencions per als jutjats de pau, on trobareu, entre d'altres, la relació dels ajuntaments als quals es va atorgar subvenció a la convocatòria de 2017. Igualment podeu adreçar els dubtes o aclariments a la bústia de jutjats de pau: jpau.dj@gencat.cat o als telèfons 935673670, 935673631 o 935673657. També es pot demanar informació al servei territorial corresponent o a la Gerència Territorial de Barcelona Comarques.