L'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) proveeix el sistema judicial de les investigacions mèdiques necessàries per jutjar amb totes les garanties. Els professionals de l'IMLCFC ajuden a investigar les causes i les circumstàncies de morts, examinen presumptes infractors i víctimes de dlictes i realitzen activitats de docència i investigació relacionades amb la medicina forense.

L'IMLFC auxilia els jutjats, tribunals, fiscalies i oficines del registre civil mitjançant la pràctica de proves pericials mèdiques, tant tanatològiques com clíniques i de laboratori, previstes a la normativa vigent de medicina forense, i realitza activitats de docència i investigació relacionades amb la medicina forense.