• Imprimeix

Informació general

Qui som?

L’Equip d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de Família el formen professionals de la psicologia i el treball social especialitzats en l’àmbit judicial i en el treball amb famílies.

Què fem?

Treballem per als jutjats de primera instància i de família d’arreu de Catalunya. Realitzem informes que van dirigits als jutges i que serveixen per facilitar una decisió judicial ajustada a les característiques particulars de cada família, sempre en benefici dels menors implicats.

Què oferim?

Oferim un espai on les famílies poden reflexionar sobre les dificultats que implica una reorganització familiar després de la separació. Així mateix, oferim espais on les famílies poden optimitzar el seu funcionament quant a les relacions familiars i el règim de visites.

Com treballem?

Els professionals d’aquest Equip planifiquem la intervenció tècnica d’acord amb el tipus de conflicte que manifesta la família i les preguntes que formula el jutge.

L’eina principal d’aquesta intervenció és l’entrevista psicosocial en el context judicial, tot i que disposem d’altres eines que podem aplicar segons els criteris establerts en els protocols d’actuacions interns.

Principis d'intervenció

Totes les nostres intervencions es regeixen pels principis d’imparcialitat, objectivitat i equitat.

Quan els jutges sol·liciten un informe, citem les famílies, les quals decideixen assistir al Servei d’acord amb la seva responsabilitat. En cas de no comparèixer, n’informen el jutjat corresponent.

Els professionals informen les famílies de les característiques de la intervenció tècnica que es durà a terme.

La informació que s’obté d’aquesta intervenció tècnica no està subjecta al secret professional, atès que té lloc dins d’un context judicial.

Les entrevistes que es duen a terme suposen la participació dels membres de la família que formen part dels procediment judicial i, a criteri tècnic, d’aquells que es considera que són significatius en la vida del menor.

Els professionals elaboren un informe, amb caràcter facultatiu i no vinculant, que dóna resposta a la demanda del jutge, el qual és qui pren la última decisió.

On adreçar-se

Barcelona
Ciutat de la Justícia
Gran Via de les Corts Catalanes, 111
Edifici C planta 5a
08014 Barcelona
Tel. 93 5549591
Fax. 935548036
etfamilia.bcncj.dj@gencat.cat

Girona
Pl. Pompeu Fabra, 1
17002 Girona
Tel. 872975798
etfamilia.girona.dj@gencat.cat

Lleida
C/ Sant Martí, núm. 1
25004 Lleida
Tel. 973727707
Fax 973727953
etfamilia.lleida.dj@gencat.cat

Tarragona
Av. Roma, 23
43005 Tarragona
Tel. 977 920010
Fax 977 920030>
etfamilia.tarragona.dj@gencat.cat

Data d'actualització:  02.02.2017