Els dipòsits de peces de convicció tenen la finalitat de custodiar aquells objectes que els òrgans judicials han intervingut i retingut en processos de caràcter delictiu.

Habitualment aquests dipòsits s'ubiquen en el mateix edifici judicial i només s'hi poden emmagatzemar aquelles peces que regula la llei i que permet la naturalesa del mateix objecte. Efectes com armes, explosius, líquids inflamables, estupefaents o efectes de grans dimensions s'han de dipositar en altres ubicacions més adequades.

Els objectes i efectes intervinguts s'han de custodiar i conservar d'acord amb les previsions de la normativa processal, en alguns casos fins a la celebració del judici o fins a la sentència definitiva, tot i que també es preveuen altres actuacions com la destrucció anticipada. Durant anys aquestes peces s'han anat acumulant, de manera que en molts casos els dipòsits han estat en unes condicions molt deficients.

A fi de posar-hi ordre el Departament de Justícia va posar en marxa l'any 2006 un Pla de dipòsits judicials per dur a terme tasques d'ordenació, inventari i expurgació de les peces de convicció.

Seguint el procés de modernització de l'Administració de justícia, i responent a la necessitat de millorar l'eficàcia i eficiència dels processos judicials, el Departament de Justícia està implantant el sistema informàtic de gestió d'efectes (GEF) que facilita als òrgans judicials la gestió integral de totes les tasques relacionades amb les peces de convicció.

Data d'actualització:  28.02.2011