• Imprimeix

Recursos d'aprenentatge i consulta

Per tal d'oferir una justícia de qualitat en llengua catalana el Servei Lingüístic de l'Àmbit Judicial posa a disposició material formatiu i de consulta amb el qual es poden adquirir les competències lingüístiques necessàries.

Diccionari de la llengua catalana. Institut d'Estudis Catalans

Diccionari de la llengua catalana multilingüe. Inclou català, castellà, anglès, francès i alemany 

Diccionari català-valencià-balear. A. M. Alcover i F. de B. Moll. Comprèn el conjunt de formes de parlar de les diverses zones de parla catalana

Diccionari de sinònims. Albert Jané 

L'Enciclopèdia. Web de l'Enciclopèdia Catalana que aglutina diversos corpus; cal seleccionar en quin es vol fer la cerca. En destaquen:

  • Gran diccionari de la llengua catalana. Inclou història dels mots, partició sil·làbica de paraules que ofereixen alguna dificultat, homòfons, prefixos i sufixos, abreviacions, neologismes, estrangerismes més freqüents, un ampli repertori de terminologia, exemples d'ús, models de conjugació verbal, i plurals irregulars.
  • Conjugador català. S'hi pot consultar la conjugació sencera de qualsevol verb, regular o irregular.

Terminologia jurídica. Cercador de termes jurídics; inclou català, castellà, francès i anglès. Permet fer cerques a partir d'aquestes llengües 

Cercaterm (TERMCAT). Cercador terminològic multilingüe en línia. Conté terminologia en general, definicions d'alguns termes i equivalències en català, castellà, francès i anglès. Permet fer cerques a partir d'aquestes llengües 

Justiterm. Cercador en línia de termes jurídics i administratius (català i castellà)

Diccionari jurídic. Diccionari enciclopèdic especialitzat que vol recollir els termes que formen part de les diverses disciplines del dret, com ara el dret públic, el dret civil, el dret penal, el dret processal, el dret canònic, el dret ambiental i el dret mercantil, entre altres.

Diccionari de dret civil. Conté definicions, equivalències en castellà, sinònims, notes aclaridores i traducció de llatinismes. (Versió en pdf)

Vocabulari de dret penal i penitenciariConté equivalències en castellà i, alguns casos, notes sobre l'ús dels termes catalans i les equivalències castellanes. (Versió en pdf)

Diccionari de dret administratiu. Conté definicions, equivalències en castellà, sinònims, àrea temàtica i notes per aclarir termes. (Versió en pdf)

Vocabulari de dret. Elaborat per la Universitat de Barcelona i la Universitat de València. Aplega termes catalans amb els equivalents castellans de totes les branques del dret (administratiu; canònic; civil; constitucional; financer i tributari; internacional; laboral; mercantil; penal; processal; romà; filosofia del dret, i història del dret) 

Vocabulari jurídic. Acadèmia Valenciana de la Llengua (PDF)

Terminologia jurídica i administrativa (PDF). Recull terminològic que conté equivalències castellà-català  

Terminologia notarial. Cercador en línia que aplega els termes d'ús més habitual a les notaries, la definició en català i els equivalents en castellà. També inclou termes de branques del dret estretament vinculades amb la notaria (dret civil, dret hipotecari o dret mercantil). 

Lèxic de les Comunitats Europees. Buidatge de l'apartat Comunitats Europees del tesaurus multilingüe Eurovoc, amb les denominacions en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès. 

Diccionari de la negociació col·lectiva. Recull termes propis de les relacions col·lectives entre sindicats i empreses, les condicions laborals, els convenis col·lectius, la gestió dels recursos humans o les particularitats del mercat laboral. 

Terminologia de grafoanàlisi (PDF)

Optimot. Cercador d'informació lingüística que ajuda a resoldre dubtes sobre la llengua catalana

Bústia de consultes lingüístiques