• Imprimeix

Servei Lingüístic de l'Àmbit Judicial

Els serveis de llengua catalana de l'àmbit judicial ofereixen els mitjans per garantir que els ciutadans i ciutadanes puguin relacionar-se en català amb l'Administració de justícia. Per això, els serveis lingüístics despleguen de manera coordinada un conjunt d'actuacions encaminades a aconseguir que el personal judicial tingui la capacitació suficient per treballar en català (formació; traducció; elaboració de models documentals i assessorament; dinamització, i suport en llengua catalana als òrgans de l'Administració de justícia).

Data d'actualització:  23.03.2017