L'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) és un òrgan tècnic al servei de l'Administració de justícia, adscrit al Departament de Justícia i dependent de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia.

L'IMLCFC té les funcions següents: auxiliar els jutjats, tribunals, fiscalies i oficines del registre civil mitjançant la pràctica de proves pericials mèdiques, tant tanatològiques com clíniques i de laboratori, previstes a la normativa vigent de medicina forense, i realitzar activitats de docència i investigació relacionades amb la medicina forense.