L'Observatori Català de la Justícia és el fòrum d'anàlisi, reflexió, debat i participació en matèries relacionades amb l'Administració de justícia a Catalunya. Té la finalitat de promoure la comunicació i l'intercanvi entre els operadors i les institucions implicades en aquesta matèria.