• Imprimeix

Recursos lingüístics

LexCat. Normativa estatal en català

Diccionari de la llengua catalana. Institut d'Estudis Catalans

L'Enciclopèdia. Web de l'Enciclopèdia Catalana que aglutina tres corpus:

  • Diccionari. Permet accedir als articles del Gran diccionari de la llengua catalana. Inclou història dels mots, partició sil·làbica de paraules que ofereixen alguna dificultat, homòfons, prefixos i sufixos, abreviacions, neologismes, estrangerismes més freqüents, un ampli repertori de terminologia, exemples d'ús, models de conjugació verbal, i plurals irregulars.
  • L'Enciclopèdia. Conté tota la terminologia de la Gran Enciclopèdia Catalana  i els d’altres corpus que s’hi han incorporat posteriorment; a més, se n’introduiran de nous progressivament
  • Encyclopaedia. Enciclopèdia de temes catalans en anglès: selecció concisa de termes relatius a Catalunya (ciutats, història, personatges cèlebres...)

 

Diccionari de la llengua catalana multilingüe. Inclou català, castellà, anglès, francès i alemany 

Diccionari català-valencià-balear. A. M. Alcover i F. de B. Moll. Comprèn el conjunt de formes de parlar de les diverses zones de parla catalana

Diccionari jurídic català .  Diccionari enciclopèdic especialitzat que recull termes que formen part de les diverses disciplines del dret. També inclou termes que pertanyen a la història del dret, ressenyes biogràfiques de juristes catalans insignes i les expressions llatines més emprades en dret. Alhora conté un gran nombre d'entrades fraseològiques del llenguatge juridicoadministratiu, que poden ajudar a emprar correctament verbs, locucions i concurrències.

Cercaterm. Cercador terminològic multilingüe (TERMCAT) en línia. Conté terminologia en general, definicions d'alguns termes i equivalències en castellà, francès i anglès. Permet cerques a partir d'aquestes llengües  

Justiterm. Cercador en línia de termes jurídics i administratius (català i castellà)

Terminologia jurídica i administrativa (PDF). Recull terminològic que conté equivalències castellà-català

Diccionari de dret administratiu (versió en pdf) (versió en línia)
Conté definicions, equivalències en castellà, sinònims, àrea temàtica i notes per aclarir termes.

Diccionari de dret civil (versió en pdf) (versió en línia)
Conté definicions, equivalències en castellà, sinònims, notes aclaridores i traducció de llatinismes.

Vocabulari de dret penal i penitenciari (versió en pdf) (versió en línia)
Conté equivalències en castellà i, alguns casos, notes sobre l'ús dels termes catalans i les equivalències castellanes.  

Vocabulari de dret. Universitat de Barcelona i Universitat de València 

Vocabulari jurídic. Acadèmia Valenciana de la Llengua (PDF) 

Terminologia notarial. Cercador en línia que conté els termes d'ús més habitual a les notaries i els equivalents en castellà. També inclou termes d'altres branques del dret estretament vinculades amb la feina diària del notari, com ara el dret civil, el dret hipotecari o el dret mercantil

Terminologia de grafoanàlisi (PDF)

Bústia de consultes lingüístiques 

Optimot. Cercador d'informació lingüística que ajuda a resoldre dubtes sobre la llengua catalana

Data d'actualització:  22.06.2016