• Imprimeix

Assistència jurídica gratuïta

És el dret que estableix l'article 119 de la Constitució espanyola i que es concreta en la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta. A Catalunya, el Decret 252/1996, de 5 de juliol regula el procediment per al reconeixement del dret i la subvenció per a les actuacions professionals d'advocats i procuradors.