• Imprimeix

Òrgan competent

Les comissions d’assistència jurídica gratuïta tenen un àmbit provincial, o inferior, d’acord amb les prescripcions de la normativa d'assistència jurídica gratuïta. A Catalunya funcionen 5 comissions amb seu a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa. Es componen de 5 membres, en representació del Ministeri Fiscal, els col·legis d’advocats i de procuradors i l’Administració de la Generalitat. Així mateix, compten amb un equip de suport administratiu, format per llicenciats en dret i personal auxiliar, adscrit al Departament de Justícia.

Les comissions poden reconèixer el dret a l’assistència jurídica gratuïta, revocar-lo o denegar-lo. Entre altres funcions, poden també requerir qualsevol Administració que confirmi les dades que consten en una sol·licitud. Així mateix, traslladen a l’òrgan judicial corresponent els escrits d’impugnació de les resolucions definitives adoptades per les comissions.

Data d'actualització:  23.08.2007