• Imprimeix

Prestacions

El dret d'assistència jurídica gratuïta inclou, entre d'altres prestacions, la designació d'un advocat d'ofici, d'un procurador d'ofici, quan la seva intervenció sigui preceptiva, l'exoneració de drets notarials i com a novetat l'assessorament i l'orientació gratuïts, previs al procés judicial, a qui pretengui demanar la tutela judicial dels seus drets i interessos, quan l'objectiu sigui evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió. Per acomplir aquestes previsions, els col·legis d'advocats han creat, amb el suport del Departament de Justícia, el Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) per als ciutadans que ho sol·licitin.

Una altra de les prestacions derivades del reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta és el que fa referència a la mediació en l'àmbit del dret privat, d'acord amb l'establert en la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat