El servei d'informació i orientació a persones víctimes d'un delicte (SIOVD) és un servei gratuït que funciona de dilluns a divendres, de 8 a 22 hores. S'hi pot accedir a través de:
- telèfon: 900 12 18 84 
- correu electrònic: infovictimesdelicte.justicia@gencat.cat

L'objectiu d'aquest servei és informar, assessorar, orientar, derivar i, si escau, dur a terme un treball de contenció i suport emocional, les persones que es consideren víctima d'un delicte, tant abans com després del procés penal, tal com determina la Llei 4/2015, de 27 d'abril, de l'Estatut de la víctima del delicte.

Atén i orienta les demandes d'informació i assessorament de qualsevol persona que hagi estat o se senti víctima d'un delicte, i, si s'escau, les deriva directament a les oficines d'atenció a la víctima del delicte o als equips de justícia restaurativa del Departament de Justícia.

Les persones que accedeixin al servei es poden expressar en diferents llengües, com ara català, castellà, anglès, francès, alemany i àrab.

Sobre què informa

 • Les mesures d'assistència i suport disponibles, ja siguin de caire mèdic, psicològic o material.
 • El dret a denunciar i, si escau, del procediment per presentar una denúncia, i del dret a facilitar els elements de prova a les autoritats encarregades de la investigació.
 • El procediment per obtenir assessorament i defensa jurídica i, si escau, de les condicions en què es pot obtenir gratuïtament.
 • La possibilitat de sol·licitar mesures de protecció.
 • Les indemnitzacions a què es pugui tenir dret.
 • Els serveis d'interpretació i traducció disponibles.
 • Les ajudes i serveis auxiliars per a la comunicació disponibles.
 • El procediment que cal seguir perquè la víctima pugui exercir els seus drets si resideix fora de l'Estat espanyol.
 • Els recursos que es poden interposar contra les resolucions que es considerin contràries als seus drets.
 • Les dades de contacte de l'autoritat encarregada de la tramitació del procediment i de quins són els canals per comunicar-s'hi.
 • Els supòsits en els quals es pot obtenir el reemborsament de les despeses judicials.
 • El dret que se li notifiquin les resolucions a les quals es refereix l'article 7 de la Llei de l'Estatut de la víctima del delicte, si la víctima ho sol·licita. En concret, se l'informarà del procediment per sol·licitar-ho i se la derivarà a l'oficina d'atenció a la víctima del delicte corresponent.
 • Els serveis de l'entorn més propers a què pot acudir: serveis socials, sanitaris, policials i judicials.

 

Data d'actualització:  23.11.2017


900 12 18 84
infovictimesdelicte.justicia@gencat.cat