atencio_victimaEls afectats i les seves famílies tenen una sèrie de drets, tal i com estableix la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme i la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l'Estatut de la víctima del delicte.

Si voleu tenir informació i orientació sobre aquests drets, el Departament de Justícia del Govern de la Generalitat de Catalunya ha posat a disposició de la ciutadania el Servei d'Informació i Orientació Telemàtica a la Víctima del Delicte, que a través del telèfon gratuït, 900 121 884 i de la bústia de correu, infovictimesdelicte.justicia@gencat.cat, ofereix informació, assessorament, orientació, i deriva al recurs més adequat, si s’escau, a les persones que es consideren víctimes o afectades per un delicte en general i a les persones afectades i els seus familiars en els atemptats de Barcelona i Cambrils, en particular.

Les persones que accediu al Servei us podeu expressar en diferents llengües: català, castellà, anglès, francès, alemany o àrab.

L'horari d'atenció és de 9 a 22 h, de dilluns a divendres no festius.

El Servei informa i assessora sobre com adreçar-se a l'Oficina d'Assistència a les Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior, que és la unitat que té la competència en aquesta matèria. També orienta sobre els recursos assistencials disponibles.

Cal tenir en compte que és a aquesta Oficina on cal sol·licitar les ajudes econòmiques (sanitàries, psicosocials, educatives) i les indemnitzacions per danys personals o materials, o d'altres prestacions que puguin correspondre com a afectats directes o familiars de les víctimes de l'atemptat.

Si voleu contactar directament amb aquesta Oficina, podeu trucar als telèfons 915 372 479 - 915 372 480.

O bé consultar la informació que hi ha disponible a la seva pàgina web: Ayudas a víctimas de actos terroristas.

D'acord amb el que estableix l'apartat g) de l'article 2 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, es reconeix el dret d'assistència jurídica gratuïta, que s'ha de prestar immediatament, a les víctimes de terrorisme en els processos que tinguin vinculació, derivin o siguin conseqüència de la seva condició de víctimes, independentment de l'existència de recursos per litigar.

La sol·licitud s'ha d'instar davant el Servei d'Orientació Jurídica del col·legi d'advocats del lloc en què s'ubiqui el jutjat o tribunal que hagi de conèixer del procés principal per al qual se sol·licita, o davant el jutjat del domicili de la persona sol·licitant.

Data d'actualització:  23.02.2018