• Imprimeix

Certificat d'antecedents penals i certificat de delictes de naturalesa sexual

Tots dos certificats són competència del Ministeri de Justícia

Els pot sol·licitar qualsevol persona major d'edat que necessiti presentar-lo per a determinats tràmits, ara bé, quan qui sol·licita el certificat és una administració, els ciutadans tenen dret a no aportar les dades i els documents que ja tenen les autoritats públiques, per aquest motiu n'hi ha prou d'autoritzar l'Administració perquè obtingui aquesta informació sobre la persona. Això permet gestionar els tràmits d’una manera més àgil i evita desplaçaments a la ciutadania. 

És el certificat que demostra si una persona té o no té antecedents penals. El pot demanar qualsevol ciutadà/ana que necessiti presentar-lo per a determinats tràmits (llicència d'armes, permís de residència, etc.).

Més informació del Ministeri de Justícia

Accés al tràmit del Ministeri de Justícia

Tenen l'obligació d'aportar-lo les persones que treballen en contacte habitual amb menors per acreditar la manca o l'existència de delictes d'aquest tipus. Aquest certificat l'emet el Registre Central de Delinqüents Sexuals i informa de les condemnes fermes dictades pels òrgans judicials que consten anotades en el Registre en la data en què s'expedeixen. 

Vull obtenir el certificat de delictes de naturalesa sexual

Més informació del Ministeri de Justícia

Accés al tràmit del Ministeri de Justícia

 

Data d'actualització:  23.09.2016