• Imprimeix

Atenció i serveis

Les Oficines d’ Atenció al Ciutadà són una via de comunicació directa entre l’Administració de justícia i els ciutadans. Contribueixen a l’apropament de la primera a les necessitats dels usuaris i del públic en general, millorant la qualitat del servei públic de la Justícia.

L’atenció al ciutadà en l’àmbit de la justícia comprèn el conjunt d’actuacions de recepció i acollida dels ciutadans que acudeixen o truquen a les seus judicials per tal de facilitar-los l’orientació i ajuda que necessiten. Així mateix, comporta la col·laboració per part de l’Administració en el moment d’emplenar formularis o sol·licituds que els ciutadans puguin realitzar sense necessitat de representació.

Aquesta atenció prestada serà personalitzada, és a dir, adaptada a les necessitats socials, culturals i psicològiques de cada persona que acudeix als jutjats i tribunals sol·licitant atenció o informació, tenint en compte també els termes en que es produeix la demanda i el mitjà elegit pel ciutadà. 

En cap cas, l’atenció i informació facilitada comportarà una interpretació normativa, consideració o assessorament jurídic, o valoració econòmica, sinó una simple informació de caràcter general sobre possibles procediments legals i òrgans competents per al seu coneixement i resolució.

Si considereu que heu rebut un servei deficient de l’ Administració de justícia o que hi ha coses a millorar, a les Oficines d’Atenció al Ciutadà podeu també presentar les vostres queixes, reclamacions i suggeriments