• Imprimeix

Origen

Les oficines d'atenció al ciutadà (OAC) neixen amb la vocació d’apropar l'Administració de justícia al conjunt dels ciutadans, oferint-los un servei directe i personalitzat que els faciliti la seva relació amb la justícia i els proporcioni la informació que requereixen amb relació als límits o reserves que imposa la llei.
 
D'acord amb la Carta de drets dels ciutadans davant la justícia, Proposició no de llei aprovada pel Ple del Congrés per unanimitat de tots els grups parlamentaris el 16 d’abril de 2002, l'Administració de justícia ha de vetllar per garantir els principis de transparència, informació i atenció adequada inclosos en el pacte d'Estat. La Carta recull literalment que “el ciutadà té dret a rebre informació general i actualitzada sobre el funcionament dels jutjats i tribunals i sobre les característiques i requeriments genèrics dels diversos procediments judicials“ i a “formular reclamacions, queixes i suggeriments relatives a l'incorrecte funcionament de la justícia, així com a rebre resposta amb la major celeritat i, en qualsevol cas, dins el termini d'un mes”.

A Catalunya hi ha diverses oficines dedicades exclusivament a l'atenció al ciutadà. On no hi ha OAC, l'atenció al ciutadà es realitza des dels deganats dels jutjats.