• Imprimeix

Comunicacions amb els òrgans judicials

Per presentar telemàticament escrits i demandes als òrgans judicials de Catalunya s'està desplegant l'extranet del professional, del sistema informàtic e-justícia.cat. Aquest desplegament s'està realitzant de forma progressiva, per la qual cosa el Departament de Justícia anirà informant durant l'any 2017 de la disponibilitat del sistema.

En el cas de professionals de fora de Catalunya, per presentar demandes i escrits de manera telemàtica han de sol·licitar l'alta al seu col·legi d'advocats (més informació). Tanmateix, la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els permet, provisionalment, presentar demandes i escrits en paper si, per qüestions tècniques, no ho han pogut fer per l'extranet del professional. Es tracta d'una situació temporal, en espera que acabin els treballs tècnics que integraran els sistemes del Ministeri de Justícia (Lexnet) i el de Catalunya (e-justícia.cat). Aquesta actuació farà possible que un professional de fora de Catalunya pugui presentar demandes o escrits adreçats a un òrgan judicial de Catalunya des de Lexnet, els quals arribaran al sistema e-justícia.cat de manera automàtica. I a la inversa, els professional col·legiats Catalunya que vulguin presentar escrits i demandes en un òrgan judicial de fora de Catalunya, empraran l'extranet del professional i els documents arribaran a la seva destinació mitjançant Lexnet. S’informarà oportunament de la data de finalització d'aquestes tasques. 

El Ministeri de Justícia, conjuntament amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, va adreçar un comunicat als operadors jurídics que els recordava l'obligació de comunicar-se per mitjans electrònics amb els òrgans judicials a partir de l'1 de gener de 2017. A Catalunya, el sistema del Ministeri (Lexnet) només s'utilitza per enviar les notificacions telemàtiques dels òrgans judicials als procuradors en les jurisdiccions civil i contenciosa administrativa.

El Ministeri de Justícia, el Consell General de Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i la Secretaria de Govern del TSJC n'estan assabentats. 

Data d'actualització:  10.03.2017