• Imprimeix

Avís legal

L'extranet del professional i tots els seus continguts, incloent-hi textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de la Generalitat de Catalunya, d'algun organisme que hi està vinculat, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a la Generalitat de Catalunya. 

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents i a les detallades a les condicions d'ús del portal:

  • Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • La informació administrativa facilitada a través de l'extranet no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de l'autenticitat i del contingut.
  • La Generalitat no es fa responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta Administració.