• Imprimeix

Suport: consultes i incidències

900 106 428

Aquest és el telèfon del servei de suport telefònic que el Departament de Justícia ofereix als professionals per atendre les incidències i consultes relatives a les aplicacions següents: Extranet del professional (IAP), Tramitació Telemàtica d'Assumptes (TTA), Tramitació Telemàtica d'Escrits (RED), Assistència Jurídica Gratuïta, Suport Judicial Extern, LexNET i traductor automàtic.

Aquest número de telèfon és gratuït.

Horari d'atenció
De dilluns a divendres de 7.30 a 21.30 h
Dissabtes, diumenges i festius de 8.30 a 21.30 h  

Queden fora de l'abast d'aquest servei les incidències i consultes relatives al programari de base o de gestió, maquinari, perifèrics, línies de comunicació i altres equips propis dels professionals o que no hagi facilitat el Departament de Justícia.

Certificats d'indisponibilitat

Data d'actualització:  16.03.2018