L'Administració de justícia desenvolupa funcions cabdals per a la garantia de l'Estat de dret, materialitza un dels poders de l'Estat i constitueix un servei públic orientat a la protecció dels drets dels ciutadans i de les ciutadanes a garantir la convivència per mitjà del respecte a les normes establertes democràticament.

És des de la perspectiva de l'Administració de justícia com a servei públic que la Generalitat de Catalunya desenvolupa el projecte e-justícia.cat com a eix central de les actuacions que han de portar l'expedient digital als òrgans judicials de Catalunya.

El present portal del professional és un dels elements que proporciona diverses utilitats al col·lectiu de procuradors i procuradores.

El cos professional de procuradors dels tribunals, com a col·laboradors de l'Administració de justícia i com a representants dels ciutadans davant els tribunals, trobaran en aquest portal una eina per facilitar la seva activitat i un instrument bàsic per canalitzar adequadament la relació entre l'Administració de justícia i la representació dels interessos dels particulars davant els òrgans judicials.

Cal treballar per a la millora de l'organització de jutjats i tribunals i per assegurar la prestació del servei públic de la justícia amb eficiència. La creació d'aquest nou portal és un pas més en el camí cap a una administració més eficient i més propera.