• Imprimeix

Subvencions per als jutjats de pau

Anualment el Departament de Justícia atorga subvencions destinades als municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau per tal d’atendre les despeses d’aquests òrgans judicials. L’import individual es calcula d’acord amb la població declarada oficial per la revisió dels padrons municipals. Igualment atorga subvencions addicionals als municipis amb jutjat de pau on hi ha un centre penitenciari, per compensar el volum superior de feina que això comporta.

Recull estadístic d'activitat dels jutjats de pau

Per tal de facilitar el recull de l'activitat de la justícia de pau, tots els ajuntaments amb jutjat de pau han d'emplenar un formulari específic que trobaran al portal EACAT, al servei JUS-Subvenció Jutjat de Pau. Amb aquest formulari es facilita la recollida i recepció automatitzada de les dades específiques de l'activitat judicial dels jutjats de pau i al mateix temps se n'actualitzen les dades generals.

Data d'actualització:  10.01.2019