• Imprimeix

Subvencions per als jutjats de pau

Anualment el Departament de Justícia atorga subvencions destinades als municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau per tal d’atendre les despeses d’aquests òrgans judicials. L’import individual es calcula d’acord amb la població declarada oficial per la revisió dels padrons municipals. Igualment atorga subvencions addicionals als municipis amb jutjat de pau on hi ha un centre penitenciari, per compensar el volum superior de feina que això comporta.

Recull estadístic d'activitat dels jutjats de pau durant l'any 2015

Per tal de facilitar el recull de l'activitat de la justícia de pau, tots els ajuntaments amb jutjat de pau han d'emplenar un formulari específic que trobaran al portal EACAT, al servei JUS- Comunicacions Justícia de Pau. Amb aquest nou formulari es facilita i automatitza la recollida i recepció de les dades específiques de l'activitat judicial dels jutjats de pau i al mateix temps se n'actualitzen les dades generals.

Cal trametre la documentació a través de la plataforma EACAT per tal d'agilitar-ne la gestió.

En el cas excepcional que no es pugui utilitzar EACAT, es pot trametre, emplenat, el formulari de recull estadístic de 2015 a l'adreça postal següent:

Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica
c/ Aragó, 332, 2a planta
08009 Barcelona

Data d'actualització:  10.06.2015