• Imprimeix

Arxius d'intercanvi

El nom de l'arxiu d'intercanvi, en format rtf, consta de 33 dígits, 37 si comptem el literal ".rtf". Aquests dígits constitueixen un codi en què:
. les 4 primeres xifres equivalen al codi intern del jutjat (NNNN)
. les 8 xifres següents fan referència a la data d'emissió: l'any (quatre dígits numèrics, AAAA), el mes (dos dígits numèrics, MM) i el dia (dos dígits numèrics, DD)
. a continuació quatre xifres per a l'hora d'emissió de tipus HHMM (dues per a l'hora i dos per als minuts)
. 10 dígits per a un autonumèric, i
. 2 dígits per al número de document de la notificació

Així, un document sempre tindrà la codificació:
NNNN_AAAA_MM_DD_HHMM_NNNNNNNNNN_NN.rtf
L'arxiu 03938_20070605_1034_0000000459_01.rtf, per exemple, seria el document 1 (01) de la notificació 459 (0000000459) del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Tarragona (03938) generada el 5 de juny del 2007 (20070605) a les 10 hores i 34 minuts (1034).

Data d'actualització:  23.10.2007