• Imprimeix

Conveni i protocols d'actuació

Dins el projecte e-justícia.cat, l'objectiu del qual és modernitzar la justícia a Catalunya i incentivar la utilització de les noves tecnologies en la gestió processal, s'han signat el Conveni i Protocols següents.

 

Conveni de cooperació tecnològica entre el Ministeri de Justícia i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a la implantació i execució de la presentació telemàtica d'escrits i notificacions -sistema LexNET- a les oficines judicials de Catalunya.

Aquest conveni permetrà que els procuradors puguin rebre, en format electrònic, les notificacions judicials.

 

 

Protocol d'actuació entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Consell de Col·legis de procuradors dels tribunals de Catalunya, per a l'enviament de notificacions i la realització d'altres actes processals de comunicació per via telemàtica -sistema LexNET- a les oficines judicials de Catalunya.

Aquest protocol té per objecte regular el funcionament del sistema telemàtic d'actes processals de comunicació entre les oficines judicials de Catalunya i els procuradors dels tribunals de Catalunya, a través del sistema informàtic LexNET.

 

Protocol d'actuació entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Gabinet Jurídic de la Generalitat, per a l'enviament de notificacions i la realització d'altres actes processals de comunicació per via telemàtica -sistema LexNET- entre les oficines judicials de Catalunya i els advocats del Gabinet Jurídic de la Generalitat 

Data d'actualització:  29.03.2010