• Imprimeix

Desplegament

LexNET s'ha desplegat a tots els partits judicials de Catalunya

Des de tots els partits de Catalunya  es fan notificacions als procuradors dels tribunals per via telemàtica. S'han fet quasi 1,6 milions de notificacions per via telemàtica des del juliol del 2007, quan es va posar en funcionament LexNET.

Tots els co·legis de procuradors de Catalunya i la majoria dels seus col·legiats fan servir el sistema, que al llarg del 2009 s'ampliarà als jutjats contenciosos administratius, als advocats de l'Estat i de la Generalitat i a les audiències provincials.

Catalunya és capdavantera a l’Estat en l’aplicació de les noves tecnologies en l’àmbit de la Justícia i ressalta que amb les notificacions per via telemàtica s’ha trencat una dinàmica establerta des de feia 200 anys i s’han obert portes a nous models culturals.

Inicialment només els procuradors accedeixen al sistema, atès que el Consell de Col·legis de Procuradors garanteix el no-repudi de la notificació. Les proves pilot es van fer en l’àmbit dels jutjats de primera instància a Tarragona, Reus i Lleida.

El desplegament total de LexNET suposarà disposar d'un únic mitjà per a l’enviament i la recepció de notificacions entre els òrgans judicials i els procuradors (o col·legis de procuradors) de tots els partits de Catalunya.

Data d'actualització:  03.10.2007