• Imprimeix

Preguntes més freqüents

Tots els procuradors adscrits als col·legis de procuradors implicats en el desplegament es donaran d'alta per defecte a LexNET, amb el perfil de "procurador convidat". D'aquesta manera, des dels òrgans judicials es podran enviar notificacions a tots els procuradors, i serà el col·legi respectiu qui assumeixi i faci arribar aquelles notificacions que no hagin pogut ser acceptades pels procuradors destinataris.

Sí, encara que el procediment estipula que prèviament l'ha d'acceptar. Si no ho fa, el col·legi no té constància que el procurador hagi acceptat la notificació i pot assumir-la quan caduqui, fet que generarà una càrrega de treball innecessària.
Sí. El fet que aparegui com a caducada únicament informa que el col·legi de procuradors està en disposició d'assumir la notificació.
Sí. LexNET computa el temps de caducitat per hores transcorregudes, independentment de si el dia és festiu o no.
El termini de caducitat de les notificacions el pot fixar cada col·legi de procuradors, no obstant això el protocol estableix que aquest període sigui de 24 hores.
No. Actualment LexNET només està homologat per a les versions de Windows 2000 i Windows XP.
No, les notificacions s'han de fer necessàriament entre les 09.00 h i les 14.00 h.

No, quan una notificació va destinada a dos o més procuradors, si la tramesa no es pot fer efectiva a un d'ells, la resta de procuradors tampoc la reben.

Data d'actualització:  23.10.2007