El Departament de Justícia, dins les competències que té, actua, pel que fa als peritatges judicials, en:

  • Gestió de llistats de pèrits
  • Pagament dels peritatges en els supòsits que preveu la llei