• Imprimeix

Pagament dels peritatges judicials

Per fer efectiu el pagament dels peritatges a càrrec del Departament de Justícia (principalment en els supòsits d'assistència jurídica gratuïta i de designació d'ofici en l'àmbit penal) s'aplica l'Ordre JUS/419/2009, en els nomenaments posteriors a l'1 de gener de 2010. Per als nomenaments anteriors cal aplicar la Circular 2/2003.

Per tramitar la sol·licitud de pagament cal posar-se en contacte amb el servei territorial o gerència territorial del Departament de Justícia a què està adscrit el partit judicial. 

 

Sol·licitud de transferència bancària

Per a pagaments del tresor de la Generalitat de Catalunya, si un pèrit no està donat d'alta com a creditor de la Generalitat, cal que empleni la Sol·licitud de transferència bancària (àrea SEPA)